Onze Missie:
Ondernemingen dichter bij elkaar brengen
en hun toekomst waarborgen om zo een
toegevoegde waarde te genereren en de
ondernemingsoverdracht te verzekeren.

TRAMANCO is een onafhankelijk bureau dat sinds meer dan 10 jaar gespecialiseerd is in het begeleiden van de verkoop en aankoop van bedrijven. U bent uiteraard in de eerste plaats uit op efficiëntie en u wil gewaarborgde betrouwbaarheid. Wij werken discreet en doelgericht.

Wij helpen u het emotionele veld af te bakenen en wij stellen al onze knowhow en onze contacten tot uw beschikking. Onze belangrijkste troef ? Wij werken op perfect anonieme wijze en helpen u zo om uw doelstellingen te bereiken terwijl u toch uw dagelijkse activiteiten blijft waarnemen.

 
©Tramanco 2004-2006